...

Враца - забележителности


Възнесенска църква храм-паметник "Свети Софроний Епископ Врачански"


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Възнесенската църква храм-паметник *Свети Софроний, епископ Врачански*

Възнесенската църква е най-старата християнска култова постройка във Враца. Тя е строена върху основите на стара култова сграда през 1848 г., когато в българските земи се появяват съвършени образци на трикорабната безкуполна църква, чийто образец е този храм. До 7О-те години на XIX в. църквата „Св. Възнесение” е сред най-значителните по обем църковни сгради у нас. Тя е истински паметник на благотворителността и дарителството. Красиви каменни пластики над входа и северната стена на черквата свидетелстват за даренията на абаджийски и бакалски еснафи в града. През 1939-1940 г. към западната фасада на църквата са пристроени кула с камбанария.
За вътрешното оформление на Възнесенската църква врачани съумяват да привлекат едни от най-изявените и прочути в своята област майстори. Великолепният дърворезбен иконостас, изпълнен в стил „ампир” е дело на забележителния майстор - ваятел Антон Станишев от Дебър. Иконите от големия иконостасен ред са изписани от изтъкнатия представител на Самоковската художествена школа, наречен от съвременниците си „изкуснейши” - Димитьр Зограф. Много вероятно е, съвместно с него тук да е работил и не по-малко талантливият му син Станислав Доспевски. Наред с високите си художествени качества тези икони са ценни за нас и с ктиторските си надписи. Първи дарители за позлатяването на иконостаса в 1881 г. са Николчо Занкин, виден участник в църковните борби и неповторим майстор - везбар (извезал за църквата разкошна плащаница) и Елена „поклонница”, негова съпруга, както е видно от надписа върху големите иконостасни табла. Позлатата на иконостаса е осъществена от тревненските майстори зографи Йонко, поп Димитров и Венко Калчев. Тяхно дело е и изписването на подиконостасните табла със сцени из цикъла „Шестоднев”. В този смисъл иконостасът на храма обединява в едно неделимо художествено единство три основни художествени течения в българското възрожденско  изкуство - дебърското, самоковското и тревненското.
През 1893 г. грънчарският еснаф в града дарява на църквата изящни сребърни кандила, изработени от известния врачански майстор - златар Мишон Коцев.
Иконата „Три светители”, дарена от архимандрит Гаврил Бистречанин през 1844 г., напомня за новопостроеното през същата година Възнесенско взаимоучително училище. Заедно е него към храма е действал и женски метох.
Възнесенската църква е тясно свързана с възрожденската история на град Враца. В нея е звучало пламенното слово на Петко Рачов Славейков през 1848 г., огласяна е от прекрасното песнопение на Апостола на свободата - Васил Левски (йеродякон Игнатий) през 1872 г., тук е извършено учредяването на местния революционен комитет н подготовката за въстание (19.05.1876 г.) тук е и осветено знамето на врачанските съзаклятници, тук най - сетне е гробът на епископ Агапий, щедър дарител на църквата и училищата в града, убит в храма от турския поробител по време на подготовката на селските бунтове от 1850 г., тук са погребани трима пряпорщчици, загинали през есента на 1877 г. по време на Руско-турската освободителна за нас война.
Най -новата история на храма е неразривно свързана с нейното славно минало.
През 1989 г. по повод юбилейното честване па 250-годишнината от рождението на големия възрожденски просветител Св. Софроний, епископ Врачански и по решение на Врачанския епархийски съвет с благословението на Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Калиник църквата „Св. Възнесение” бе изцяло реставрирана и преименувана на Възнесенска църква храм - паметник „Св. Софроний, епископ Врачански".
Църквата и храмовите сгради към нея стават основа за изграждането на Вьзрожденско -етнографския комплекс "Св. Софроний, епископ Врачански", който е част от Врачанския исторически музей. В църквата е разкрита постоянна експозиция „Старобългарското изкуство от Врачанско", представяща най-добрите образци на иконописта, дърворезбата и църковната утвар в периода ХVІІ-ХІХ в.
Построена в една от най - представителните части на града, съхранила атмосферата на миналото, обновена и обогатена Възнесенската църква живее пълноценно с в днешния забързан ден на своя град.

Информатори / Автори
Църквата *Св. Възнесение* храм-паметник *Св. Софроний, епископ Врачански*, Враца, 2009